Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu je Jiří Chrástek, Lomená č. 889, 686 05 Uherské hradiště, IČO : 42343836.

Objednávka, uzavření smlouvy.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. E-mailová adresa je nutná k přijetí objednávky. Pokud není možné uvést e-mailovou adresu je nutný telefonický kontakt. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné. Kupující má právo objednávku zrušit co nejdříve maximálně však do 24 hod. od jeho odeslání. Kupující o zrušení musí informovat prodávajícího e-mailem.

Reklamační řád.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem.
Kupující je povinen si prohlédnout dodané zboží bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných vadách musí písemně /e-mailem/ do 3 dnů informovat prodávajícího.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od kupní smlouvy.

Dle zákona 367/2000 Sb. můžete nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je nutné vrátit zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, s prodejním dokladem, v původním obalu a na vlastní náklady. Doporučujeme zásilku také pojistit. O úmyslu odstoupit od smlouvy, jste povinni nás informovat zasláním emailu na adresu j.chrastek@seznam.cz. Vrácené zboží, které byste zaslali na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží Vám do 14-ti dnů vrátíme zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) převodem na účet.

Ceny zboží.

Nejsme plátci DPH. Všechny ceny za zboží v našem e-shopu jsou proto KONEČNÉ.

Poštovné.

Poštovné, které je uvedeno pro jednotlivé zboží platí pro zasílání po ČR. Pro zasílání zboží mimo ČR platí ceník České pošty.
Cena tohoto poštovného bude stanovena po objednání zboží v závislosti na váze, rozměrech balíku a způsobu platby.

Ochrana osobních údajů.

Vytvořením objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účel vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje budou chráněny před zveřejněním a zneužitím třetí osobou (dle zák.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů). Pokud si budete kdykoliv přát své osobní údaje vymazat, stačí poslat e-mail s touto žádostí na j.chrastek@seznam.cz.